Ο σωστός τρόπος αποθήκευσης των τροφίμων είναι σημαντικός για την προστασία της ασφάλειας τους. Όταν οι συνθήκες αποθήκευσης είναι ακατάλληλες αναπτύσσονται μικροοργανισμοί, και μπορεί να εμφανιστούν τρωκτικά και έντομα που μολύνουν, αλλοιώνουν και καταστρέφουν τα τρόφιμα. Στην περίπτωση που έχουμε συσκευασμένα τρόφιμα τότε διαβάζουμε προσεκτικά την επισήμανση του και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες αποθήκευσης που αναγράφονται. Ελέγχουμε πάντα την ημερομηνία λήξης – ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.

Εάν πρόκειται να κάνεις ανασυσκευασία στα τρόφιμα που έχεις προμηθευτεί, τότε φρόντισε πάντα να τα αποθηκεύσεις σε περιέκτες κατάλληλους για τρόφιμα. Συνίσταται να χρησιμοποιούμε κυρίως στεγανές συσκευασίες για να τα προφυλάξουμε από τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν ποιοτική αλλοίωση.

#tip – Καλή πρακτική αποθήκευσης είναι η αναγραφή χειρόγραφων ετικετών πάνω στους περιέκτες, όπου μπορούμε να γράψουμε την ονομασία του προϊόντος που ανασυσκευάζουμε και την ημερομηνία λήξης ή παραγωγής ή κατάψυξης του προϊόντος.

Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μολύνουν με χώμα τα άλλα προϊόντα. Aνάλογα την φύση τους να αποθηκεύονται είτε στην συντήρηση του ψυγείου είτε σε ξηρό και δροσερό μέρος. Θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ανάπτυξη μούχλας, εντόμων ή άλλων αλλοιώσεων. Tα λαχανικά που είναι ευαίσθητα στο φως (π.χ. πατάτες) θα πρέπει να αποθηκεύονται σε σκοτεινό χώρο.

Τα ωμά τρόφιμα δεν θα πρέπει να μολύνουν τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, θα πρέπει δηλαδή να τα αποθηκεύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγουμε την διασταυρούμενη επιμόλυνση. Πως μπορεί να γίνει αυτό; Εάν τα διαχωρίσουμε, δηλαδή αποθηκεύσουμε χωριστά τα ωμά από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. Συνίσταται τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα να τοποθετούνται στα ψηλότερα ράφια του ψυγείου. Όταν ξεπαγώνετε τις κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο, τοποθετείστε τα πάντα σε κατάλληλα δοχεία και στο κάτω ράφι του ψυγείου, ώστε να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα και τα επιμολύνουν.

#tip – Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια των τροφίμων κατά τη διάρκεια αποθήκευσης είναι η θερμοκρασία. Θα πρέπει να αποφεύγεται η διατήρηση τροφίμων στην επικίνδυνη ζώνη (5 με 60 ΟC), καθώς σε αυτό το εύρος των θερμοκρασιών αναπτύσσονται πολύ γρήγορα οι μικροοργανισμοί.

Τα ψυγεία θα πρέπει να τοποθετούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από πηγές θερμότητας, όπως φούρνοι, κλιματιστικά και ηλιακές ακτίνες. Η θερμοκρασία των τροφίμων στην ψύξη και την κατάψυξη πρέπει να ελέγχεται τακτικά, και δεν θα πρέπει να υπερφορτώνονται. Ποτέ δεν θα πρέπει να τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο ψυγείο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου τόσο ώστε να θέσει σε κίνδυνο άλλα τρόφιμα. Επίσης, η πόρτα του ψυγείου θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να παραμένει κλειστή, διότι αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του ψυγείου. Συνίσταται να μην μπαίνουν στο ψυγείο τρόφιμα τα οποία δεν είναι καλυμμένα ή τοποθετημένα μέσα σε κλειστά δοχεία ή περιέκτες. Εάν αφεθούν τα τρόφιμα ξεσκέπαστα μπορεί να επιμολυνθούν. Δοχεία ή περιέκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των πρώτων υλών ή των έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων στα ψυγεία. Και στην κατάψυξη, τοποθετείτε συσκευασμένα ή καλυμμένα τα τρόφιμα  για να αποφύγετε τα εγκαύματα κατάψυξης. Ποτέ δεν πρέπει να καταψύχετε τρόφιμα τα οποία είχαν προηγουμένως αποψυχθεί (ξεπαγώσει).

Μην ξεχνάτε τη σημασία του καθαρισμού και της απολύμανσης διότι είναι απαραίτητες διαδικασίες για την σωστή αποθήκευση των τροφίμων. Το ίδιο και η σωστή ανακύκλωση των προϊόντων (First In – First Out, FIFO).

Εικόνα από το  http://www.unsplash.com, credits to @ello

Newsletter