Προβλήματα Επικοινωνίας και η Τέχνη της Ακρόασης

Μιλώντας με τους ασθενείς μου καθημερινά συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό πράγμα…