Ισορροπία, ευγνωμοσύνη και στόχοι

Ευεξία θα πει ισορροπία, σωστά; Ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που…