Πρόκληση Συμμάζεμα

Συμμαζεύω πριν τον ύπνο Η πρώτη εικόνα που αντικρίζω το…