Λίστα: Τριήμερο Ταξίδι

Τι θα πάρω όταν φεύγω για τριήμερο ταξίδι και τι…