Λίστα: εφαρμογές για να μετράμε τα βήματά μας

Εφόσον αναλάβαμε την πρόκληση και για αυτές τις μέρες “αναθέτουμε”…