Πριν με βρω, να θυμηθώ πού με έχασα

Δεν θυμάμαι τι έκανα την ώρα που μου ήρθε η…