Τα Δώρα στην καραντίνα

Πρώτη φορά, κι ενώ έχει μπει Δεκέμβρης, η πόλη μοιάζει…