Ζώντας με αυτοάνοσα

Αυτοάνοσες προκλήσεις πολλές…. Πως τις βιώνει κανείς? Είμαι ένας παθολογικά…