Ασκησιογενής εξάντληση και απώλεια γνωστικού ελέγχου. Μια νευροφυσιολογική ματιά!

Λίγες μονάχα ημέρες πριν την συγγραφή του παρόντος άρθρου (26…