Μια ιστορία επιτυχίας- πώς η Ε. έδιωξε 30 κιλά

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία επιτυχίας μιας…