Περί Mindfulness…

Όταν κάποιος πηγαίνει στο γιατρό και λέει ακούω μια φωνή…