Η ματιά του καλλιτέχνη στα επίκαιρα σε λόγια του Γιάννη Μαθέ

Καλωσορίζοντας το 2021 Καλωσορίζοντας το 2021 και καλώς αποχαιρετώντας και…