Και εγένετο η γυναίκα, η «συγκεντρωτική»!

Είχα στείλει κωδικό 6 και περπατούσα με βήμα ταχύ, το…