Άσκηση για ανθρώπους με παραπάνω βάρος

Πριν μιλήσω γιατί η άσκηση για ανθρώπους με παραπάνω βάρος…